ICT ve vzdělávání

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na využití nejrůznějších ICT technologií ve vzdělávání. Účelem je především efektivním způsobem použít počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a další ICT zařízení nejčastěji s připojením k internetu. Kladen je důraz na seznámení účastníků s obecnými principy využití moderních technologií a s užitečnými webovými a mobilními aplikacemi, které jsou vybírány tak, aby se v základu daly použít zdarma (bez nutnosti nákupu licencí). Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, aby se účastníci mohli s novými technologiemi nejen seznámit (nebo si dosavadní znalosti a dovednosti rozšířit), ale také aby si mohli sami vše vyzkoušet. 

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • výukové metody a technologie ve vzdělávání (teoretický úvod) – 1 hodina
 • analýza aktuálně využívaných programů či webových a mobilních aplikací – 2 hodiny
 • představení možností Microsoft Office 365 a Google G Suit ve vzdělávání – 2 hodiny
 • představení možností operačního systému Windows 10 (případně macOS a Linux) ve vzdělávání – 2 hodiny
 • využití internetu pro zefektivnění vzdělávání – vyhledávání a praktické využití nalezených informací – 1 hodina

Další informace o vzdělávacím programu:

Pokud si budete chtít zakoupit vypsaný kurz jednotlivě, navštivte, prosím, e-shop.
Pro naplánování kurzu pro celou organizaci využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • účastnický poplatek: 1 800 Kč
 • předpokládaný počet účastníků: 8
 • délka: 8 vyučovacích hodin (8× 45 min)
 • vzdělávací program lze rozdělit i na dva dny

V případě školení „na míru“ nebo firemního školení, navštivte, prosím, ceník.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé VOŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • pedagogové volného času