Kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí. Účastníci se dozví o reálných hrozbách při používání internetu a sociálních sítí a seznámí se s mechanismy a pravidly chování, které umožní předcházet a zabránit často velmi nebezpečným situacím a negativním dopadům i na osobní život. Vzdělávací program je přizpůsoben časové dotaci, získané znalosti a dovednosti účastníci následně uplatní také při vzdělávání svých žáků. 

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • nejrůznější druhy malware – virus, trojský kůň, červ, ransomware, rootkit, botnet, keylogger, … – 1 hodina
 • spam, hoax, phishing, pharming, sociální inženýrství, … – 1 hodina
 • naše digitální stopa v internetu – pravidla chování, nastavení soukromí, sociální sítě, … – 2 hodiny
 • ICT zařízení (aktualizace, antivir, firewall), USB disky a veřejná wifi (možný únik dat) – 1 hodina
 • bezpečná hesla, použití pinů, dvoufázové ověření pro zvýšení zabezpečení – 1 hodina
 • trolling, flaming, kyberšikana, kybergrooming, child grooming, stalking, sexting, happy slapping – 2 hodiny

Další informace o vzdělávacím programu:

Pokud si budete chtít zakoupit vypsaný kurz jednotlivě, navštivte, prosím, e-shop.
Pro naplánování kurzu pro celou organizaci využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • účastnický poplatek: 1 800 Kč
 • předpokládaný počet účastníků: 8
 • délka: 8 vyučovacích hodin (8× 45 min)
 • vzdělávací program lze rozdělit i na dva dny

V případě školení „na míru“ nebo firemního školení, navštivte, prosím, ceník.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé VOŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • pedagogové volného času