Programování v jazyce C# a Microsoft Visual Studio

1 800 

Není skladem

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na základy programování v jazyce C# s použitím vývojového nástroje Microsoft Visual Studio, který je k dispozici i ve verzi zdarma. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci se naučí základy moderního programovacího jazyka, který pak mohou aplikovat ve vzdělávání svých žáků.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • základy algoritmizace, vývojové diagramy (teoretický úvod) – 2 hodiny
  • jazyk C# a Microsoft Visual Studio – 1 hodina
  • konzolové aplikace, okenní aplikace, mobilní aplikace (praktická cvičení) – 2,5 hodiny
  • základy objektově orientovaného programování – 1,5 hodiny
  • verzovací systém Git – 1 hodina

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

  • učitelé gymnázií
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé VOŠ

Jsem člen celosvětového týmu pedagogů, kteří byli společností Microsoft vybráni jako odborníci Microsoft Innovative Educator Expert pro školní rok 2020–20212021–2022 a 2022–2023.

MIE Expert 2020/2021MIE Expert 2021/2022MIE Expert 2022/2023

NA OBJEDNÁVKUi pro DVPP