Programování v jazyce C# a Microsoft Visual Studio

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na základy programování v jazyce C# s použitím vývojového nástroje Microsoft Visual Studio, který je k dispozici i ve verzi zdarma. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci se naučí základy moderního programovacího jazyka, který pak mohou aplikovat ve vzdělávání svých žáků.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • základy algoritmizace, vývojové diagramy (teoretický úvod) – 2 hodiny
  • jazyk C# a Microsoft Visual Studio – 1 hodina
  • konzolové aplikace, okenní aplikace, mobilní aplikace (praktická cvičení) – 2,5 hodiny
  • základy objektově orientovaného programování – 1,5 hodiny
  • verzovací systém Git – 1 hodina
Microsoft CopilotNA OBJEDNÁVKU