Programování v jazyce C# a Microsoft Visual Studio

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na základy programování v jazyce C# s použitím vývojového nástroje Microsoft Visual Studio, který je k dispozici i ve verzi zdarma. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci se naučí základy moderního programovacího jazyka, který pak mohou aplikovat ve vzdělávání svých žáků.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • základy algoritmizace, vývojové diagramy (teoretický úvod) – 2 hodiny
 • jazyk C# a Microsoft Visual Studio – 1 hodina
 • konzolové aplikace, okenní aplikace, mobilní aplikace (praktická cvičení) – 2,5 hodiny
 • základy objektově orientovaného programování – 1,5 hodiny
 • verzovací systém Git – 1 hodina

Další informace o vzdělávacím programu:

Pokud si budete chtít zakoupit vypsaný kurz jednotlivě, navštivte, prosím, e-shop.
Pro naplánování kurzu pro celou organizaci využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • účastnický poplatek: 1 800 Kč
 • předpokládaný počet účastníků: 8
 • délka: 8 vyučovacích hodin (8× 45 min)
 • vzdělávací program lze rozdělit i na dva dny

V případě školení „na míru“ nebo firemního školení, navštivte, prosím, ceník.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé VOŠ

Jsem člen celosvětového týmu pedagogů, kteří byli společností Microsoft vybráni jako odborníci Microsoft Innovative Educator Expert pro školní rok 2020–2021, 2021–20222022–2023.

MIE Expert 2020/2021MIE Expert 2021/2022MIE Expert 2022/2023