Realizace školní televize

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na získání ucelené představy o procesu tvorby školní televize včetně praktických zkušeností a rad, které povedou ke schopnosti realizace svého vlastního projektu. Účastníci se seznámí s metodickými a technickými informacemi, které pak budou schopni sami využít v praxi. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci se seznámí nejen s teoretickými informacemi, ale také s konkrétními praktickými dovednostmi, které si sami procvičí na zadaných úkolech.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • praktické ukázky realizace pořadů školní televize s komentářem – 1 hodina
 • jaké zvolit technické vybavení, proč a za jakou cenu – 1 hodina
 • jaký zvolit software, proč a za jakou cenu – 1 hodina
 • práce redaktora, kameramana, moderátora, střihače – 1 hodina
 • příprava a zpracování příspěvků – 1 hodina
 • jak jednoduše vyrobit reportáž – 1 hodina
 • možnosti spolupráce s Českou televizí – 1 hodina
 • zřízení vlastní webové stránky projektu – 1 hodina

Další informace o vzdělávacím programu:

Pokud si budete chtít zakoupit vypsaný kurz jednotlivě, navštivte, prosím, e-shop.
Pro naplánování kurzu pro celou organizaci využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • účastnický poplatek: 1 800 Kč
 • předpokládaný počet účastníků: 8
 • délka: 8 vyučovacích hodin (8× 45 min)
 • vzdělávací program lze rozdělit i na dva dny

V případě školení „na míru“ nebo firemního školení, navštivte, prosím, ceník.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • pedagogové volného času

Založil jsem a pět let jsem vedl školní televizi, která se dvakrát po sobě stala nejúspěšnějším školním webovým magazínem v ČR.