Informační systémy pro školy: Bakaláři, EduPage

Přehled služeb

Velmi si vážím toho, pokud v rámci nabízených služeb zvažujete oslovit právě mě!

  • školení, kurzy, workshopy
  • nasazení služby, zaškolení, správa a údržba
  • odborné poradenství, technická a metodická podpora

Přehled oblastí

  • evidence žáků a zaměstnanců, školní matrika
  • rozvrh hodin, suplování, plán akcí školy
  • webová aplikace, mobilní aplikace (elektronická žákovská knížka)
  • třídní kniha, tematické plány
  • přijímací zkoušky, maturitní zkoušky
  • ankety, platby, školní družina, …

Školení

Více informací

Poskytuji školám technickou a metodickou podporu jako certifikovaný konzultant a lektor informačního systému Bakaláři a konzultant a lektor informačního systému EduPage.