Využití e-learningového systému Moodle

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na základní použití jednoho z nejrozšířenější e-learningových systémů Moodle. Účastníci se seznámí s jeho základní obsluhou – naučí se systém používat tak, aby jej mohli jako učitelé využít pro podporu vzdělávání svých žáků. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si práci v systému sami vyzkouší.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • vytváření kurzů a jejich konfigurace – 1 hodina
 • vkládání studijních materiálů – 1 hodina
 • odevzdávání úkolů – 1 hodina
 • realizace testů – 2 hodiny
 • tvorba anket – 1 hodina
 • statistiky a přehledy – 1 hodina
 • správa uživatelů – 1 hodina

Další informace o vzdělávacím programu:

Pokud si budete chtít zakoupit vypsaný kurz jednotlivě, navštivte, prosím, e-shop.
Pro naplánování kurzu pro celou organizaci využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • účastnický poplatek: 1 800 Kč
 • předpokládaný počet účastníků: 8
 • délka: 8 vyučovacích hodin (8× 45 min)
 • vzdělávací program lze rozdělit i na dva dny

V případě školení „na míru“ nebo firemního školení, navštivte, prosím, ceník.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé VOŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení