Webové a mobilní aplikace pro zefektivnění práce a vzdělávání

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na využití nejrůznějších webových a mobilních aplikací pro zefektivnění práce a modernizaci vzdělávání. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci se seznámí s celou řadou zajímavých nástrojů, které si průběžně vyzkouší a které jsou vybírány tak, aby se v základu daly použít zdarma (bez nutnosti nákupu licencí).

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • výukové metody a technologie ve vzdělávání (teoretický úvod) – 1 hodina
 • analýza aktuálně využívaných programů či webových a mobilních aplikací – 2 hodiny
 • kancelářské aplikace on-line a e-learning – 1 hodina
  • Microsoft Office 365
  • Google G Suit
  • Moodle
 • natáčení prezentací – loom.com – 0,5 hodina
 • odstranění nežádoucích ruchů a ozvěny při natáčení prezentací a videohovorech – krisp.ai – 0,5 hodina
 • grafika, prezentace a zpětná vazba – 1,5 hodina
  • pixabay.com
  • pixlr.com
  • photopea.com
  • canva.com
  • prezi.com
  • sli.do
  • doodle.com
  • mentimeter.com
 • další užitečné nástroje – 1,5 hodina
  • Trello – systém nástěnek pro správu úkolů
  • Cronofy – propojení s kalendářem
  • Calendly – organizace času efektivně 
  • Authenticator – dvoufázové ověření pro vstup do aplikací
  • Bitwarden – elektronická klíčenka všechna pro všechna hesla

Další informace o vzdělávacím programu:

Pokud si budete chtít zakoupit vypsaný kurz jednotlivě, navštivte, prosím, e-shop.
Pro naplánování kurzu pro celou organizaci využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • účastnický poplatek: 1 800 Kč
 • předpokládaný počet účastníků: 8
 • délka: 8 vyučovacích hodin (8× 45 min)
 • vzdělávací program lze rozdělit i na dva dny

V případě školení „na míru“ nebo firemního školení, navštivte, prosím, ceník.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé VOŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • pedagogové volného času