Datum

19. 01. 2022
Expired!

Čas

15:00 - 18:00

Oblastní workshop ICT – Základy práce s daty pro 2. stupeň ZŠ    

Oblastní workshop ICT – Základy práce s daty pro 2. stupeň ZŠ     

 

K50-75-23-212-06Oblastní workshop ICT – Základy práce s daty pro 2. stupeň ZŠ     
Datum konání: 19. ledna 2022, 15.00 – 18.00 hodin 
  
Oblastní workshop bude zaměřen na témata:

  • Co jsou to data
  • Kde data získat
  • Jak rozpoznat potřebná data
  • Zápis dat – ve vhodném tabulkovém procesoru
  • Základní operace s daty
  • Filtrace dat
  • Závislosti mezi daty
  • Grafické znázornění dat (grafy)
  • Prezentace dat
  • Možné problémy při práci s daty

Cílem oblastního workshopu bude seznámení účastníků s oblastí práce s daty. Konkrétně se dozvědí, jak s daty efektivně pracovat; od vyhledání dat, přes evidenci po vizualizaci dat prostřednictvím grafů. Nabyté teoretické i praktické dovednosti mohou účastníci aktivně využít ve výuce na 2. stupni ZŠ v hodinách nejen informatiky.

Doporučeno:pedagogům 2. stupně ZŠPoplatek:0 Kč
Pracoviště:ZlínGarant:Mgr. Marcela Chvátalová
Místo konání:online prostřednictvím MS TeamsLektor:Mgr. Lenka Ševčíková
Počet hodin:4 vyučovací(ch) hodin(y)

 

Odkaz pro přihlášení na výše uvedený vzdělávací program: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=K50-75-23-212-06