Revize RVP ZV 2021

Kde hledat informace, výukové materiály, pomoc, …

Nová informatika a digitální kompetence

Informace

Školení

 • NPI ČR Zlín (projekt SYPO)
  • Základy práce s daty – pro 1. a pro 2. stupeň
  • Základy digitálních technologií – pro 1. a pro 2. stupeň
  • Základy programování a algoritmizace – pro 1. a pro 2. stupeň
  • Základy robotiky – pro 1. a pro 2. stupeň
  • jaromirsvetlik.cz => kalendář akcí

Inspirace

 • InspIS ŠVP – online aplikace pro tvorbu ŠVP (kontrola RVP výstupů)

Nová informatika – co například lze použít

Data, informace a modelování

Algoritmizace a programování

 • aktivity bez počítačů např. kuchařka (přesný návod či postup = algoritmus)

Informační systémy

Digitální technologie