Revize RVP ZV 2021

Kde hledat informace, výukové materiály, pomoc, …

Nová informatika a digitální kompetence

Informace

Školení (zdarma)

Praktické zkušenosti

Inspirace

  • InspIS ŠVP – online aplikace pro tvorbu ŠVP (kontrola RVP výstupů)

Nová informatika – co například lze použít

Data, informace a modelování

Algoritmizace a programování

  • aktivity bez počítačů např. kuchařka (přesný návod či postup = algoritmus)
  • Algoritmické rozcvičky (Ing. Miriam Sedláčková)

Informační systémy

Digitální technologie