Plánovací kalendář

Jaké setkání, prosím, chcete naplánovat?

Návod na rezervaci termínu

  1. zvolte si den označený modrou barvou
  2. po zvolení dne si zvolte čas
  3. zarezervujte si termín – stiskněte „Confirm“
  4. vyplňte údaje a stiskněte „Schedule Event“
  5. tento den a čas se budu těšit na setkání