Národní pedagogický institut České republiky

Metodická podpora a pomoc pro školy a školská zařízení

S čím může krajský ICT metodik pomoci?

Metodicky podporujeme školy v implementaci digitálních technologií, programů, aplikací do všech oblastí vzdělávání a řízení školy. Informujeme o nových trendech ve vzdělávání prostřednictvím technologií, navrhujeme vhodné vzdělávání pedagogů. Doporučujeme školám plánovaný, účelný a ekonomicky efektivní rozvoj v oblasti využívání digitálních technologií.

 • doporučujeme didakticky vhodné využívání digitálních technologií ve výuce a při řízení školy a metodicky pomáháme učitelům s jejich zaváděním do výuky
 • posuzujeme a doporučujeme vhodné vzdělávací platformy, výukové programy, zdroje na internetu, online aplikace a nástroje pro vzdělávání žáků a metodicky vedeme k jejich efektivnímu využívání
 • doporučujeme vhodné informační systémy pro řízení školy, nástroje pro vzájemnou sdílenou spolupráci pedagogického sboru a pro komunikaci s žáky a rodiči a metodicky vedeme k jejich efektivnímu využívání
 • doporučujeme školám přiměřenou osvětu žáků i pedagogů v oblasti kyberbezpečnosti, autorských práv a ochrany osobních dat a soukromí
 • představujeme a doporučujeme školám (sebe)evaluační nástroje
 • posuzujeme a doporučujeme vhodné další vzdělávání pro zvyšování úrovně kompetencí ICT koordinátorů (metodiků) a pedagogů v oblasti digitálního vzdělávání
 • pomáháme školám orientovat se ve webové a jiné prezentaci školy, žáků a pedagogů ve veřejném prostoru
 • pomáháme školám sestavovat plán ICT a výhled pro využívání digitálních technologií ve vzdělávání žáků i dalšího vzdělávání pedagogů
 • spolupracuje se subjekty v oblasti školství ve prospěch podporovaných škol

Více informací: Vymezení činností IT guru ve srovnání s Krajským ICT metodikem

Jak krajský ICT metodik pomáhá?

 • konzultacemi s odpovědným zaměstnancem školy
  • ve škole (dle domluvy)
  • vzdáleně (Skype, Hangouts, Meet, Teams, apod. – dle domluvy)
 • minikonzultacemi online (e-poradenství na webu projektu SYPO, telefon, Skype, e-mail)
 • koncepční podporou – několikaměsíční podpora školy se zájmem o progres (školní rok)
 • metodickými setkáními – setkání s učiteli ke klíčovým krokům MŠMT
 • sdílení zkušeností, komunikací ve Facebookové skupině – ICT podpora SYPO

Proč oslovit krajského ICT metodika?

 • jsme také učitelé
 • jsme zcela diskrétní
 • školám pomáháme zdarma
 • pomáháme MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ
 • škola se rozhoduje svobodně
 • nezatěžujeme školy administrativou
 • nabízíme osobní přístup přímo ve škole
 • umíme efektivně pomoci i vzdáleně
 • na požádání se vrátíme k další spolupráci

Uvedenou metodickou podporu a pomoc poskytuji školám a školským zařízením jako krajský ICT metodik ve Zlínském kraji prostřednictvím Národního pedagogického institutu České republiky.

Pro naplánování konzultace využijte, prosím, plánovací kalendář.

Další informace

S čím mohou kolegové z kabinetu Informatika a ICT pomoci?

 • poznat další kolegy, kteří si chtějí rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru
 • zúčastnit se zajímavých školení a workshopů s využitím digitálních technologií

SYPO pomáhá: ICT a metodická podpora školám zdarma – video č. 1

zdroj: www.youtube.com/projektsypo (YouTube kanál)

SYPO pomáhá: ICT a metodická podpora školám zdarma – video č. 2

zdroj: www.youtube.com/projektsypo (YouTube kanál)