Ceník

Školení a workshopy pro školy, firmy i podnikatele

Pokud si budete chtít zakoupit školení a workshopy, navštivte, prosím, e-shop.
Pro naplánování konzultace nebo školení využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • nejčastěji se cena stanovuje individuálně (cenová nabídka)
  • na základě celkově realizovaných služeb
  • dle druhu, rozsahu, náročnosti a odbornosti práce
  • v souvislosti s délkou a pravidelností spolupráce
 • může být však stanovena také formou hodinové sazby
 • základní hodinová sazba: 1 200 Kč
 • dále dle rozsahu a počtu účastníků
 • orientační hodinové sazby
  • 1 účastník: 1 200 Kč
  • 2 až 8 účastníků: 2 400 Kč
  • 9 až 16 účastníků: 3 600 Kč
  • 17 až 24 účastníků: 4 800 Kč
  • 25 účastníků a více: 6 000 Kč
 • orientační sazba ostatních nákladů
  • 1 hod. na každých 50 km: 600 Kč

Akreditované vzdělávací programy pro školní sborovny

 • účastnický poplatek: od 1 800 Kč
 • předpokládaný počet účastníků: 8
 • délka: 8 vyučovacích hodin (8× 45 min)
 • vzdělávací program lze rozdělit i na dva dny
 • akreditováno pod číslem jednacím: 13841/2021-3-470
 • osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace prezenční formou

Informační systém Bakaláři pro školy

 • základní hodinová sazba: 1 200 Kč
 • dále dle rozsahu a počtu účastníků
 • orientační hodinové sazby
  • 1 účastník: 1 200 Kč
  • 2 až 4 účastníci: 2 400 Kč
  • 5 účastníků a více: 3 600 Kč
 • orientační sazba ostatních nákladů
  • 1 hod. na každých 50 km: 1 200 Kč

Odborné poradenství, technická a metodická podpora, správa a údržba, realizace

Pro naplánování konzultace využijte, prosím, plánovací kalendář.

 • nejčastěji se cena stanovuje individuálně (cenová nabídka)
  • na základě celkově realizovaných služeb
  • dle druhu, rozsahu, náročnosti a odbornosti práce
  • v souvislosti s délkou a pravidelností spolupráce
 • může být však stanovena také formou hodinové sazby
 • základní hodinová sazba
  • odborné poradenství (řešení problémů v reálném čase): 1 200 Kč
  • technická a metodická podpora (řešení zadaných úkolů): 900 Kč
  • správa a údržba (řešení průběžně opakujících se úkonů): 600 Kč

Informační systém Bakaláři pro školy

Realizace webových stránek a aplikací

 • měsíční paušální cena: od 1 200 Kč
 • jednorázová cena: od 20 000 Kč
 • orientační sazba ostatních nákladů
  • 1 hod. na každých 50 km: 600 Kč

Grafika & design, foto & video prezentace

 • hodinová sazba: od 750 Kč do 2 000 Kč (dle produktu)
 • orientační sazba ostatních nákladů
  • 1 hod. na každých 50 km: 600 Kč