Daniel Viktorín

← zpět na Reference

Daniel Viktorín, senior software engineer at Paylocity

Jaromíra Světlíka jsem prve potkal na škole jako učitele předmětů zaměřených na IT, grafiku a digitální fotografii. Jeho hodiny byly vždy skvěle vedené, připravené a plné zajímavostí, snažil se teoretické znalosti přenášet do praxe a ukázat nám, jak je nejlépe využít v reálném světě. Po dokončení školy jsme zůstali dobrými přáteli. Jaromír je skvělý, dobrosrdečný, pracovitý a hlavně přátelský člověk, který mi během mé cesty za vzděláním hodně pomohl a předal spoustu znalostí a zkušeností, a za to si ho velmi vážím.