Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 10. 2. 2023.

Vlastníkem tohoto webu je:

Ing. Jaromír Světlík
Sokolská 3964, 760 01 Zlín, Česká republika
Česká republika
Email: 
Telefonní číslo: 723381620

1. Obecné

1.1 V souladu s Nařízením o online řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech (Nařízení ODR):

Rádi bychom vás informovali o možnosti spotřebitelů podávat stížnosti na platformu Evropské komise pro online řešení sporů, kterou lze nalézt na následující URL adrese : ec.europa.eu/odr

Jsme ochotni nebo povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.