Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 10. 2. 2023.

Vlastníkem tohoto webu je:

Ing. Jaromír Světlík
Sokolská 3964, 760 01 Zlín, Česká republika
Česká republika
Email: 
Telefonní číslo: 723381620

1. Obecné

Jsme ochotni nebo povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.