Předávání dat z matrik

Evidence – Zadání cizince do systému Bakaláři

zdroj: bakalari.cz

Evidence – Vyhledání žáka podle rodného čísla nebo interního kódu

zdroj: bakalari.cz

Evidence – Zadání Školního vzdělávacího programu a upraveného vzdělávacího programu

zdroj: bakalari.cz

Evidence – Náhled vygenerovaných dat školní matriky

zdroj: bakalari.cz

Evidence – Zadání doporučení školského poradenského zařízení

zdroj: bakalari.cz

Evidence – Význam záložky historie na kartě žáka

zdroj: bakalari.cz

Předání dat matrik na servery MŠMT

zdroj: bakalari.cz