Předávání dat z matrik

zdroj: bakalari.cz

Evidence – Zadání cizince do systému Bakaláři

Evidence – Vyhledání žáka podle rodného čísla nebo interního kódu

Evidence – Zadání Školního vzdělávacího programu a upraveného vzdělávacího programu

Evidence – Náhled vygenerovaných dat školní matriky

Evidence – Zadání doporučení školského poradenského zařízení

Evidence – Význam záložky historie na kartě žáka

Předání dat matrik na servery MŠMT