Přenos starší pošty do Outlook Office 365

Vytvoření admin role Import Export

Abyste mohli vytvářet úlohy importu, je nutné mít přiřazenou roli importu nebo exportu poštovní schránky v Exchange Online. Po přiřazení této role může trvat až 24 hodin, než budete moct začít vytvářet úlohy.

 1. Add role group
 2. Basic → Name: „Import Export“
 3. Permission → Mailbox Import Export
 4. Admins → vybrat: Jan Novák (ten, kdo bude importovat)

Vytvoření úlohy importu

 1. „Správa životního cyklu dat“ → „Microsoft“ → záložka „Importovat“
 2. „Nová úloha importu“
 3. Zadejte název úlohy: např. „soubor-pst-pro-import“
 4. „Nahrát data“
  • „Import dat“
  • Zkopírujte adresu URL SAS pro nahrávání přes síť. → Klikněte na „Kopírovat do schránky“ a poté kliknutím na „Stáhnout Azure AzCopy“ stáhněte nástroj. Nástroj Azure AzCopy je k dispozici pro Windows, Linux a macOS.

Nahrání souborů PST do Azure Storage

 1. Po stažení rozbalte nástroj do složky např. na plochu a zkopírujte složku obsahující soubory PST opět např. na plochu nebo připojte jednotku, pokud je uložena na externím médiu.
 2. Otevřete příkazový řádek a pomocí něj přejděte do extrahované složky na ploše, kde je umístěn soubor azcopy.exe, pomocí příkazu „cd“.
 3. Poté spusťte následující příkaz a nahrajte soubory PST do Azure Storage:
  azcopy copy „cestaDoSlozkyObsahujiciPST“ „SAS URL“ –recursive=true
 4. pozn.: v případě MacOS použijte příkaz „./azcopy“ a pro cestu zvolte následující formát:
  „/Users/jmenouzivatele/Downloads/outlook_pst_soubory/“
  pozn.: lze docílit přetažením složky do aplikace Terminal

Příklad:

azcopy copy „C:\local\path“ „https://account.blob.core.windows.net/mycontainer1/?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srt=sco&sp=rwddgcup&se=2019-05-01T05:01:17Z&st=2019-04-30T21:01:17Z&spr=https&sig=MGCXiyEzbtttkr3ewJIh2AR8KrghSy1DGM9ovN734bQF4%3D“ --recursive=true

Ověření nahraného Outlook PST souboru

Chcete-li ověřit, že jsou soubory PST úspěšně nahrány do Azure Storage, můžete použít Azure Storage Explorer. Nástroj je k dispozici pro Windows, MacOS a Linux. Následuj tyto kroky:

 1. spusťte „Průzkumníka úložiště Microsoft Azure“
 2. klepněte pravým tlačítkem myši na „Účty úložiště“
 3. klikněte na „Připojit k Azure Storage“
 4. klikněte na „Blob container“
 5. vyberte „URL sdíleného přístupového podpisu (SAS)“
 6. klepněte na tlačítko „Další“
  • vložte „Zobrazované jméno“
  • vložte adresu URL SAS kontejneru objektů blob, kterou jste získali v předchozím kroku
 7. klepněte na tlačítko „Další“
 8. uvidíte složku PSTs a soubor PST

Vytvoření souboru mapování importu PST

Dalším krokem je mapování souborů PST s uživatelskými poštovními schránkami. To je důležité, protože potřebujete zajistit, aby byly soubory PST správně importovány do uživatelských poštovních schránek na Microsoft 365. K tomu můžete použít tento ukázkový soubor PstImportMappingFile.csv. Otevřete soubor pomocí např. svého oblíbeného editoru CSV a upravte hodnoty.

 • Workload – Určuje službu, do které budou data importována. Chcete-li importovat soubory PST do uživatelských poštovních schránek, použijte Exchange.
 • FilePath – Určuje umístění složky v umístění Azure Storage, do kterého jste nahráli soubory PST. Pokud jste nezahrnuli volitelný název podsložky do adresy URL SAS v /Dest:parametru, ponechte tento parametr v souboru CSV prázdný. Pokud jste zahrnuli název podsložky, zadejte jej do tohoto parametru. Hodnota tohoto parametru rozlišuje malá a velká písmena.
 • Name – Určuje název souboru PST, který bude importován do poštovní schránky uživatele. Hodnota tohoto parametru rozlišuje malá a velká písmena.
 • Mailbox – Určuje e-mailovou adresu poštovní schránky, do které bude soubor PST importován.
 • IsArchive – Určuje, zda se má importovat soubor PST do archivní poštovní schránky uživatele. Existují dvě možnosti:
 • TargetRootFolder – Určuje složku poštovní schránky, do které se importuje soubor PST.

Příklad:

 • Exchange,import/, outlook.pst,reditelna@skola.cz,FALSE,/outlook,,,,
 • Exchange,import/, outlook.pst,reditelna@skola.onmicrosoft.com,FALSE,/outlook,,,,
  Pokud by nefungovala varianta s vlastní doménou, je třeba použít onmicrosoft.com.

Výběr souboru mapování importu PST

 1. Zaškrtněte políčko „Soubory mám nahrané“ a „Mám přístup souboru mapování“ a klikněte na tlačítko „Další“ .
 2. Klikněte na Vybrat soubor mapování a poté klikněte na „Ověřit“. Po ověření klikněte na „Další. Pokud se ověření nezdaří, stáhněte si protokoly a zkontrolujte problém.
 3. Klikněte na „Odeslat“ a poté na „Hotovo“.
 4. Průběh můžete zkontrolovat na stránce Správa životního cyklu dat.
 5. Dále zaškrtněte políčko před názvem úlohou importu
 6. Klikněte na tlačítko „Importovat do Office 365“
 7. Po dokončení se můžete přihlásit ke svému účtu Microsoft 365, kam se importuje PST, a zkontrolovat složku a poštovní položky.

Odběr novinek e-mailem

 • pokud už přihlášení k odběru novinek jste a přejete si změnit způsob přijímání těchto informačních e-mailů, můžete si aktualizovat své nastavení nebo se případně i z odběru novinek odhlásit přímo v patičce zprávy v budoucnu zaslaného informačního e-mailu