Vzdálená správa třídy a podpora výuky

V dnešní době je technologie nedílnou součástí vzdělávacího procesu ve školách. Pro učitele je důležité znát nejrůznější nástroje a technologie, které mohou usnadnit výuku a zvýšit efektivitu vzdělávacího procesu. Jedním z takových nástrojů je Veyon.

Co je Veyon?

Veyon (Virtual Eye On Networks) je software, který umožňuje učitelům monitorovat a řídit činnosti žáků na počítačích v rámci počítačové učebny. Nabízí širokou škálu funkcí, které učitelům usnadňují správu a kontrolu činností žáků. Jedná se o open-source software, tzn. typ softwaru, jehož zdrojový kód je veřejně přístupný a kdokoli ho může studovat, upravovat a distribuovat. Tento přístup umožňuje komunitě vývojářů spolupracovat na vylepšení a rozšíření softwaru. Open-source software často poskytuje mnoho výhod, jako je zvýšená bezpečnost, flexibilita, spolehlivost a snížené náklady na vlastnictví.

Hlavní vlastnosti

 • Monitorování obrazovek – Učitelé mohou monitorovat obrazovky všech počítačů ve třídě v reálném čase. Díky tomu mají přehled, zda žáci pracují na správných úkolech a zda nepotřebují pomoc.
 • Vzdálená asistence – Učitelé mohou poskytnout vzdálenou podporu žákům – převzít kontrolu nad počítačem žáka a pomoci mu problém vyřešit.
 • Blokování obrazovek – Umožňuje učitelům blokovat obrazovky žáků, aby získali jejich plnou pozornost, například během prezentace nebo instruktáže.
 • Sdílení obrazovky – Učitelé mohou snadno sdílet svou obrazovku se žáky, což je užitečné při výkladu nového materiálu nebo při vysvětlování postupů a technik.
 • Zasílání zpráv – Umožňuje učitelům odesílat textové zprávy jednotlivým žákům nebo celé třídě, což může být užitečné pro sdílení upozornění, připomínek nebo rychlé komunikace.
 • Spuštění aplikací a webových stránek – Učitelé mohou spustit konkrétní aplikace nebo otevřít webové stránky na počítačích žáků, což usnadňuje začátek práce na úkolech nebo přístup k online zdrojům.
 • Správa energie – Nabízí funkce pro správu energie, které umožňují učitelům vypínat, restartovat nebo uspávat počítače ve třídě. To pomáhá šetřit energii a zjednodušuje údržbu počítačů.

Výhody použití

 • Efektivní výuka – Díky funkcím, jako je monitorování obrazovek, vzdálená asistence a sdílení obrazovky, mohou učitelé lépe řídit výukový proces a poskytovat žákům potřebnou podporu.
 • Zvýšená kontrola a bezpečnost – Veyon poskytuje učitelům kontrolu nad činnostmi žáků na počítačích, což může přispět k prevenci nevhodného chování a zajištění bezpečného prostředí.
 • Úspora času – Učitelé mohou snadno spustit aplikace a otevřít webové stránky na počítačích žáků, což šetří čas a zvyšuje produktivitu ve třídě.
 • Snadná komunikace – Funkce zasílání zpráv umožňuje učitelům snadno komunikovat s žáky, což podporuje spolupráci a zvyšuje efektivitu výuky.
 • Open-source řešení – Veyon je dostupný zdarma a jeho zdrojový kód je otevřený, což umožňuje školám ušetřit na nákladech a přizpůsobit software svým potřebám.