Začátek školního roku

Nový učitel se neobjevuje v suplování

Označení ředitelského volna a popis volných dnů

Přenos zapsaných žáků ve skupinách do modulu Třídní kniha

Jak zadat třídnickou hodinu v prvních dnech školního roku

Zveřejnění stálého rozvrhu hodin