Školní televize

Kavárna

Libí se Vám moje tvorba? Můžete mě pozvat na kávu. 😊 Děkuji!

Představení projektu

Školní Televizi T. G. M. jsem založil a 5 let vedl (až do svého odchodu 31. srpna 2017) během svého působení na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. První redakční schůzka proběhla 12. ledna 2012 a první vysílání se uskutečnilo 12. března 2012.

Dvakrát po sobě se stala nejúspěšnějším školním webovým magazínem v ČR.

Více informací

Ukázky pořadů

Zprávy Televize T. G. M. (26. září 2014)

PŘÍBĚHY (NE)OBYČEJNÝCH | díl 2.: HZS Zlínského kraje

PŘÍBĚHY (NE)OBYČEJNÝCH | díl 3.: Sledge hokej Zlín

TELEPORT: Petra Cross

Mladí reportéři | 1. díl

Informace & tipy

Všeobecné informace

Náplň

 • spolupráce ve dvojici (redaktor/kameraman, moderátor/moderátor)
 • několik dvojic redaktor/kameraman, každá připraví jednu reportáž
 • jedna dvojice moderátor/moderátor, připraví čtení zpráv ve studiu
 • studiový kameraman, připraví výslednou podobu zpravodajství

Témata reportáží

 • reportáže z prostředí našeho gymnázia
 • (akce proběhnuté/připravované, rozhovory, ankety, …)
 • dále pak reportáže/příspěvky na libovolná témata

Cíl

 • vytvoření patnáctiminutového zpravodajství

Rozdělení rolí

 • redaktor – připravuje obsah reportáže (sepisuje komentáře, řeší jejich jazykovou úpravu), vytváří scénář (v jaké návaznosti se natočený materiál použije, ke kterému záběru bude jaký komentář určen), rozepisuje co a kdy se bude natáčet, diváka reportáží provází, uskutečnuje rozhovory, klade anketní otázky, doplňuje (namlouvá) připravené komentáře do sestříhané a otitulkované verze podle scénáře, na sestřih reportáže dohlíží a s kameramanem průběžný výsledek konzultuje
 • kameraman – natáčí reportáž (zajištuje zapůjčení a navrácení techniky – kamera, stativ, mikrofon, diktafon), provádí sestřih natočené reportáže (podle scénáře od redaktora), doplňuje ji o titulky, řeší s redaktorem namlouvání komentářů (jejich záznam na diktafon a následné vložení do připravované reportáže), komunikuje s redaktorem o představě výsledného sestřihu
 • moderátor – na základě připravovaných reportáží vytváří scénář zpravodajství, komunikuje s redaktory o způsobu uvedení jejich příspěvků (vyžádá si od nich podklady), připraveným sestřihem reportáží diváka provází ze studia jako moderátor zpravodajství
 • studiový kameraman – natáčí moderátory ve studiu a provádí výsledné zpracování zpravodajství, spojuje jednotlivé reportáže a záběry moderátorů ze studia v jeden celek (na základě scénáře zpravodajství), pro názornost připojuje během uvádění jednotlivých příspěvků moderátory ve studiu obrazovou ukázku z reportáže a vkládá informační titulky, komunikuje s moderátory o představě výsledného sestřihu zpravodajství, obsluhuje čtecí zařízení

Jak jednoduše vyrobit reportáž (rychlý tip)

 • představme si reportáž jako článek v novinách… článek napíšeme a přidáme k němu fotografie… to proto, aby měl čtenář lepší představu, o čem jej chceme informovat
 • protože jde ale v našem případě o reportáž televizní, pořídíme si místo několika fotek několik videozáběrů
 • tyto videozáběry následně sestříháme a přidáme k nim náš napsaný článek jako namluvený komentář
 • dále pak můžeme připojit ještě rozovory… i ty lze prokládat natočenými videozáběry

Práce redaktora

 • hned na začátku reportáže odpovědět na ty základní novinářské otázky:
  KDO, CO, KDE, KDY… případně PROČ a JAK
 • odpovídat celou větou (pokud chci použít bez otázky)

Práce kameramana

Kompozice záběru

Pod tímto pojmem rozumíme rozmístění objektů v rámu záběru. To má vliv na divákovo vnímání, který vše pak posuzuje také z estetického hlediska, jak na něj tento záběr působí.

 • Kompozice symetrická – nebo také “středová kompozice.” Objekt je v takovém případě uprostřed obrazu, ovšem lidský mozek nevnímá tuto skutečnost příliš příznivě. Je pro něj dokonce rušivá, protože většinou pozornost přitahují další objekty v okolí a ten uprostřed nám začne překážet.
 • Kompozice asymetrická – je až zvláštní, jak na nás působí, pokud objekt umístíme mimo střed rámu záběru. Pro lidské vnímání je tato skutečnost daleko lepší. Protože se jedná o objekt výrazný, je v pořadí první, který nás zaujme. Navíc si divák poté bez rušivého vlivu objektu uprostřed prohlédne zbytek záběru.

Zlatý řez

Nazýváme ho také jako “třetinové pravidlo”, protože obraz rozdělíme na stejné třetiny ve vodorovném směru i ve směru svislém. Třetiny ovšem nemusejí být stejné současně v obou těchto směrech, stačí v každém zvlášť. Vznikne nám jakási pomyslná mřížka. V místech, kde obraz protínají vodorovné a svislé čáry pomyslné mřížky, dostáváme velmi důležité body, do kterých se pak snažíme umístit objekty, které chceme natočit.

tlačítko
tlačítko

Délka záběru

Správná dálka záběru je v rozmení od 4 nebo 5 sekund (pro pozdější střih raději 7 až 10 sekund) až do 30 nebo 40 sekund. Není vhodné natáčet tzv. nekonečné záběry. Jsou vleklé a nezáživné. Kratší záběry než 4 nebo 5 sekund nestačí divák pořádně postřehnout a není zde ani prostor pro pozdejší střih.

Pohyb záběru

Abyste se vyvarovali nechtěného pohybu kamery, používejte stativ. Pokud stativ nemáte, snažte se kameru stabilizovat tak, že si ji někde položíte nebo o něco opřete.

Místo, abyste pohybovali kamerou ve snaze pořídit dynamické záběry, natáčejte raději statické záběry s dynamickým obsahem. Pokud už chcete pohyb s kamerou provést, nastavte kameru na svůj výchozí bod, spusťte natáčení, chvíli počkejte (tato prodleva je mj. z důvodu střihu mezi jednotlivými záběry), pak plynule proveďte pohyb od pomalého rojezdu přes vlastní pohyb až po pomalý dojezd na koncový bod a zase chvíli setrvejte v klidu, než kameru vypnete.

Zoom (transfokátor)

Mezi nejčastější chyby začínajícího kameramana patří neustálé používání transfokátoru během záběrů. Je potřeba si uvědomit, že tuto funkci neobsahuje kamera proto, aby se s ním neustále přibližovalo a vzdalovalo, ale proto, abychom nemuseli na kameře měnit objektivky s různou ohnickovou vzdáleností.

A k čemu že vlastně slouží výměna objektivů, kterou nám transfokátor nahrazuje? Je to z toho důvodu, že existuje celá řada typů záběrů (používá se také výrazu “obrazových polí”), které si pomocí této funkce kamery předem nastavím, než začnu záběr natáčet. Mezi nejčastější typy záběrů patří celek, polocelek a detail.

Pravidlo osy

pravidlo-osy

Toto pravidlo předpokládá jakousi smyšlenou osu, která prochází např. dvěma osobami, které spolu vedou dialog. Je to z toho důvodu, že po sestříhání musí mít divák dojem, že se na sebe tyto osoby dívají. Pokud bychom natáčeli z jedné strany pomyslné osy a poté z druhé strany, divák by pak vnímal tak, že by viděl obě dvě osoby, jak se dívají jedním směrem. Takové pravidlo plátí například při natáčení fotbalového zápasu. Kdyby byly kamery na stadionu proti sobě a střídavě zabírala každá z nich zápas, divák by ztratil orientaci v prostoru.

Typy záběru

 • velký celek – tímto záběrem představujeme divákovi prostředí, které natáčíme. Je to prostor kolem nás, který vidíme. Záběry na město, budovy, širou krajinu, letiště s přistávajícími a odlétajícími letadly, přístav na moři s kotvícími loděmi, silnice s proudícími auty v obou směrech. Může se jednat také o interiéry – výrobní hala, nákupní centrum. Osoby v záběru se dají rozpoznat jen ztěží, nejsou pro takovýto záběr hlavními objekty.
tlačítko
tlačítko
 • celek – hlavní objekty a jejich okolí (např. postavy tedy v takovémto záběru od sebe dobře rozlišíme). Příkladem může být učitel u tabule a kolem něj katedra a první řady lavic. Záběr tady vypovídá nejen o konkrétním objektu, ale také o jeho okolí, ve kterém se nachází. Pokud bychom zachytili pouze postavu bez okolí, nepoznali bychom, že se o učitele vůbec jedná. Je to zkrátka prostor, ve kterém se něco odehrává.
tlačítko
 • polocelek – rozdíl od celku je ten, že objekty nebo lidé, kterí jsou na snímku zachyceni, nejsou vidět celí. Pokud zabíráme osoby, tak maximální počet by měl být tři. Je to pohled, jakým jsem zvyklí vnímat lidi, pokud je na snímku mluvící osoba, takovýmto záběrem na ni zaměříme pozornost.
tlačítko
 • polodetail – podobá se polocelku, zobrazuje např. polovinu auta. Pokud se jedná o osobu, většinou ji ohraničuje v pase (vidíme ji tedy od hlavy po pas). Má na svědomí umocnění kontaktu s divákem. Umoňuje poznat charakter osoby. Pomocí tohoto záběru zvýrazňujeme daný objekt.
tlačítko
 • detail – zabírá objekty z velké blízkosti. Dochází zde k dokonalé separaci od okolního prostředí, které přestává být pro tento moment důležité. Jedná se např. o záběr na dopis, kdy dokážeme přečíst text, může jít o zachycení značky auta, ležící vystřelenou patronu na podlaze, podpis na dokumentu. Detail je důraz na konkrétní situaci.
tlačítko
 • velký detail – tady nás zajímá konkrétní část objektu, např. slzy v očích, čas odpočítavající konec utkání, blikající indikátor na rozbušce. Účelem je podnítit v divákovi emoce.
tlačítko

Osvětlení

Osvětlení je velmi důležitá záležitost, která utváří celkový dojem z natočeného videa.

 • světlo hlavní – Toto světlo má největší vliv na osvícení scény. Snímaný objekt osvětluje zepředu. Zpravidla se numisťuje přímo před objekt, ale mírně ze strany.
 • světlo doplňkové – Používá se pro potlačení stínů, které vznikají hlavním světlem. Doplňkové světlo se s hlavním světlem nastavuje v poměru 2:1, tedy doplňkové se o polovinu ztlumí nebo jej posuneme do dvojnásobné vzdálenosti než světlo hlavní. Umístění tohoto světla je na opačné straně, než je světlo hlavní.
 • světlo kontra (zadní) – Svítí za objektem proti kameře. Zvýrazňuje objekt, jeho obrysy.
 • světlo na pozadí – Nasvícení pozadí. Ne všude je však nasvícení pozadí možné docílit (např. exteriéry).

zdroj: Světla – nasvícení scény

Vyvážení bílé

Jedná se o nastavení zařízení tak, aby bylo co nejlépe a nejvěrněji docíleno barevného podání obrazu. Abychom viděli obraz tak, ja by jej vidělo v danou chvíli lidské oko. Při natáčení se můžeme ocitnout v různých světelných podmínkách, kde bude mít na osvětlení mít vliv např. žárovka, zářivka nebo jiné umělé osvětlení, může to být také bleskové světlo. Dalšími možnostmi je běžné denní světlo při zcela jasné obloze nebo dení světlo “pod mrakem” atp. Na každou takovou situaci je potřeba zařízení připravit a správně nastavit.

tlačítko 
vyvážení bílé (zdroj: www.sjcontent.com)

Výukové lekce | Gymnázium a JŠ Zlín

Jaké zvolit vybavení

Kamery jsme používali starší Sony HDR-CX570EB a novější Sony HDR-PJ620. Obě to jsou FullHD kamery se vstupem pro mikrofon. Jsem s nimi maximálně spokojen, ale dívám se, že už se neprodávají. Zkusím se podívat po alternativě. K tomu máme ke starší kameře dvě karty SanDisk SDHC 32GB Extreme Class 10 HD Video (paměťová karta – 45MB/s) a k novější kameře dvě karty SanDisk mikroSDHC 32 GB 90/Mbs. A celkem čtyři baterky Sony NP-FV50.

Abych to shrnul:

 • se značkou Sony jsem spokojen, takže bych ji zase zvolil
 • určitě ta kamera musí mít rozlišení FullHD (případně i 4K)
 • karty SanDisk jsou spolehlivé, takže tuto značku (není součástí kamery)
  • kapacita určitě 32 GB nebo i 64 GB
 • ke kameře doporučuji určitě ještě náhradní baterku (včetně nabíječky)
  • nám k jedné kartě (4 hodiny), vychází dvě baterky (2 + 2 hod.)
  • pokud zvolíte Sony, tak označení náhradní baterky by mělo být NP-FV50
  • (raději ale před nákupem ověřte | a jsou i větší kapacity, baterie pak vydrží déle)

Moje rychlé tipy:

Jinak nově používáme také:

 • mikrofony bezdrátové bluetooth Nikon ME-W1
 • stativ Velbon C-500 a stativ Velbon VIDEOMATE 538
 • klopové mikrofony

Ke střihu jsme používali program Adobe Premiere. To je však díky tomu, že tady na škole máme seminář Grafika, design a multimédia, kde se práce s těmito programy vyučuje. Určitě se dá ale najít vhodná alternativa za přijatelnou cenu – např. Pinnacle Studio.

Co se financování týká… projekt jsme na TV žádný nedělali, peníze získáváme ze školní nadace Scholar (ta slouží právě např. i k rozvoji aktivit studentů), ze sponzorských darů firem ve Zlínském kraji a také z vlastních prostředků.

Důležité kontaktní iformace

Televize v televizi

 • Michaela.Zahradkova@ceskatelevize.cz (tiskové oddělení)

Zprávičky

Jak se dělá televize

Soutěž „Školení časopis roku“

 • Martin Kalužík(kaluzik@askcr.cz)

Odběr novinek e-mailem

 • pokud už přihlášení k odběru novinek jste a přejete si změnit způsob přijímání těchto informačních e-mailů, můžete si aktualizovat své nastavení nebo se případně i z odběru novinek odhlásit přímo v patičce zprávy v budoucnu zaslaného informačního e-mailu