ChatGPT nyní může vidět, slyšet a mluvit

We are beginning to roll out new voice and image capabilities in ChatGPT. They offer a new, more intuitive type of interface by allowing you to have a voice conversation or show ChatGPT what you’re talking about.

PŘEKLAD

V aplikaci ChatGPT začínáme zavádět nové hlasové a obrazové funkce. Nabízejí nový, intuitivnější typ rozhraní tím, že umožňují vést hlasovou konverzaci nebo ukázat ChatGPT, o čem mluvíte.

zdroj: openai.com/blog/chatgpt-can-now-see-hear-and-speak

Ukázka komunikace s aplikací v českém jazyce

Ukázka práce s obrázkem

Aktivace v mobilní aplikaci

Další informace

We are beginning to roll out new voice and image capabilities in ChatGPT. They offer a new, more intuitive type of interface by allowing you to have a voice conversation or show ChatGPT what you’re talking about.“

Voice and image give you more ways to use ChatGPT in your life. Snap a picture of a landmark while traveling and have a live conversation about what’s interesting about it. When you’re home, snap pictures of your fridge and pantry to figure out what’s for dinner (and ask follow up questions for a step by step recipe). After dinner, help your child with a math problem by taking a photo, circling the problem set, and having it share hints with both of you.“

We’re rolling out voice and images in ChatGPT to Plus and Enterprise users over the next two weeks. Voice is coming on iOS and Android (opt-in in your settings) and images will be available on all platforms.“

překlad:

V aplikaci ChatGPT začínáme zavádět nové hlasové a obrazové funkce. Nabízejí nový, intuitivnější typ rozhraní tím, že umožňují vést hlasovou konverzaci nebo ukázat aplikaci ChatGPT, o čem mluvíte.“

Hlas a obrázek vám dávají více možností, jak ChatGPT používat ve svém životě. Vyfoťte na cestách nějakou pamětihodnost a živě konverzujte o tom, co je na ní zajímavého. Když jste doma, vyfotografujte svou ledničku a spíž a zjistěte, co bude k večeři (a položte následné otázky pro recept krok za krokem). Po večeři pomozte dítěti s matematickým problémem tak, že ho vyfotíte, zakroužkujete zadání problému a necháte ho, aby se s vámi oběma podělilo o nápovědu.“

Hlasové a obrazové funkce v aplikaci ChatGPT v průběhu příštích dvou týdnů rozšíříme mezi uživatele aplikací Plus a Enterprise. Hlas se objeví v systémech iOS a Android (přihlášení v nastavení) a obrázky budou k dispozici na všech platformách.“

zdroj: openai.com/blog/chatgpt-can-now-see-hear-and-speak