Hromadný import nových uživatelů do Microsoft 365

Postup importu

 1. uložte si soubor „RemoveAccentsMacro_shared.xlsm“ a vkopírujte jména a příjmení uživatelů
 2. výše uvedený soubor obsahuje makra – je proto potřeba je povolit, aby vše fungovalo
 3. nezapomeňte „adresaskoly.cz“ nahradit platnou doménou ověřenou v portálu M365
 4. otevřete soubor „Import_User_Template.csv“ v např. v PSPad nebo poznámkovém bloku
 5. proveďte nahrazení „,“ za „;“ a uložte jej, následně jej otevřete už v programu Excel
 6. překopírujte potřebné sloupce z předchozího .xlsm do .csv jako textové hodnoty
 7. uložte soubor .csv a opět jej editujte v např. v PSPad nebo poznámkovém bloku
 8. znovu proveďte nahrazení „;“ za „,“ a uložte
 9. dodržujte počet „,“ na řádku i v případě prázdné buňky v daném sloupci
 10. v portálu admin.microsoft.com zvolte „Aktivní uživatelé“ a klikněte „Přidat více uživatelů“
 11. proveďte import souboru dle obrázku níže a v dalším kroku přiřaďte odpovídající licence

Soubory pro import