Copilot a jeho praktické použití v prohlížeči Edge

Příspěvek je postupně doplňován a aktualizován o informace a další praktické ukázky.

Copilot (firemní účet) a volba stylu konverzace

Odsouhlasení podmínek použití

Úprava nastavení z důvodu fungování

Copilot jako součást Microsoft Edge

Copilot v Microsoft Edge a vyhledávání informací na webu

Copilot v Microsoft Edge a vyhledávání informací v PDF

Copilot v prohlížeči vs Copilot v Microsoft Edge