Praktické ukázky práce s umělou inteligencí (AI)

Příspěvek je postupně doplňován a aktualizován o informace a další praktické ukázky.

Odpovídání na otázky

Upřesnění výsledku

Výuka

Přestav si, že jsi… „role play“

Terapeut

Osobní trenér

Copywriter

Další možnosti

Generování nápadů

Vytvoření hodiny

Vytvoření pracovních listů

Překlady textu

Příprava třídnické hodiny

Vytvoření úkolu/písemky

Vytvoření odpovědí to textu

Vytvoření tabulky

Vytvoření kódu

Oprava kódu

Načtení textu a napsání OK