Umělá inteligence a použití aplikací prakticky

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

více informací → Umělá inteligence (AI) a aplikace ve vzdělávání 

Umělá inteligence (AI) je revoluční technologií, která se stále více integruje do našeho každodenního života. Tento vzdělávací program je navržen tak, aby účastníky seznámil s základy umělé inteligence, jejími aplikacemi a praktickým využitím v různých odvětvích. Program je interaktivní, s důrazem na praktické cvičení a aplikace, které mohou být využity v reálném světě.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • úvod do umělé inteligence – 1 hodina
  • základní pojmy
  • historie a význam v současné době
 • základní principy AI technologie – 1 hodina
  • strojové učení, neuronové sítě
 • přehled a ukázka dostupných AI aplikací – 2 hodiny
  • zpracování textu (ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, …)
  • zpracování obrazu (DALL·E, Midjourney, Canva, …)
  • zpracování videa i zvuku (spousta dalších AI aplikací)
 • praktické použití umělé inteligence – 3 hodiny
  • zpracování různých cvičení v AI aplikacích
  • tipy na zefektivnění práce a získání času
 • etika a budoucnost AI – 0,5 hodina
  • výzvy a možné dopady UI na společnost
  • budoucí trendy v oblasti umělé inteligence
 • diskuze a plán vlastní implementace AI aplikací – 0,5 hodina
ChatGPT, DALL·E, MidjourneyNA OBJEDNÁVKU