Virtuální/rozšířená realita a použití brýlí prakticky

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na využití virtuální a rozšířené reality ve všech odvětvích vzdělávání za účelem zefektivnění osvojování si nových znalostí a dovedností. Jedná se o proces, který umožní si vše dobře zapamatovat na základě vlastních zážitků. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si získané vědomosti také sami prakticky vyzkouší na zapůjčených zařízeních pro virtuální nebo rozšířenou realitu.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • seznámení se s technologií virtuální a rozšířené reality (teoretický úvod) – 1 hodina
  • představení a srovnání zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu – 1 hodina
  • prezentace možností virtuální a rozšířené reality ve svém zaměstnání – 2 hodiny
  • analýza aktuálně dostupných výukových programů a aplikací – 1 hodina
  • praktická cvičení za využití nejrůznějších výukových programů a aplikací – 3 hodiny
Meta Quest 3NA OBJEDNÁVKU