Kybernetická bezpečnost pro „běžné uživatele“

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

více informací → Kybernetická bezpečnost

Vzdělávací program je zaměřen na kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí. Účastníci se dozví o reálných hrozbách při používání internetu a sociálních sítí a seznámí se s mechanismy a pravidly chování, které umožní předcházet a zabránit často velmi nebezpečným situacím a negativním dopadům i na osobní život. Vzdělávací program je přizpůsoben časové dotaci, získané znalosti a dovednosti účastníci následně uplatní také při vzdělávání svých žáků.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • nejrůznější druhy malware – virus, trojský kůň, červ, ransomware, rootkit, botnet, keylogger, … – 1 hodina
  • spam, hoax, phishing, pharming, sociální inženýrství, … – 1 hodina
  • naše digitální stopa v internetu – pravidla chování, nastavení soukromí, sociální sítě, … – 2 hodiny
  • ICT zařízení (aktualizace, antivir, firewall), USB disky a veřejná wifi (možný únik dat) – 1 hodina
  • bezpečná hesla, použití pinů, dvoufázové ověření pro zvýšení zabezpečení – 1 hodina
  • trolling, flaming, kyberšikana, kybergrooming, child grooming, stalking, sexting, happy slapping – 2 hodiny
NA OBJEDNÁVKU