Canva jako nástroj pro design bez hranic

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně vytvářet vizuální materiály v aplikaci Canva, ať už pro osobní, pracovní či vzdělávací účely. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci mají možnost seznámit se s daným tématem a vše si prakticky vyzkoušet. Všechny použité funkce a nástroje jsou dostupné v bezplatné verzi aplikace Canva.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • úvod do aplikace Canva – 0,5 hodiny
  • co je Canva a proč je užitečná
  • registrace a navigace v uživatelském rozhraní
 • základy designu – 1 hodina
  • výběr správných barev a fontů
  • práce s layouty a šablonami
 • tvorba vizuálního obsahu – 1,5 hodiny
  • tvorba plakátů
  • vytváření prezentací
 • základy kompozice a uspořádání – 1 hodina
  • jak pracovat s prvky na plátně
  • využití mřížek a vodicích čar
 • pokročilé funkce a nástroje – 1 hodina
  • práce s vrstvami a skupinami
  • použití efektů a animací
 • spolupráce a sdílení v aplikaci Canva – 0,5 hodiny
  • jak spolupracovat na projektech s týmem
  • možnosti exportu a sdílení designů
 • tipy a triky – 1,5 hodiny
  • klávesové zkratky a rychlé úpravy
  • jak efektivně využívat Canvu v praxi
NA OBJEDNÁVKU