Realizace školní televize

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na získání ucelené představy o procesu tvorby školní televize včetně praktických zkušeností a rad, které povedou ke schopnosti realizace svého vlastního projektu. Účastníci se seznámí s metodickými a technickými informacemi, které pak budou schopni sami využít v praxi. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci se seznámí nejen s teoretickými informacemi, ale také s konkrétními praktickými dovednostmi, které si sami procvičí na zadaných úkolech.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • praktické ukázky realizace pořadů školní televize s komentářem – 1 hodina
  • jaké zvolit technické vybavení, proč a za jakou cenu – 1 hodina
  • jaký zvolit software, proč a za jakou cenu – 1 hodina
  • práce redaktora, kameramana, moderátora, střihače – 1 hodina
  • příprava a zpracování příspěvků – 1 hodina
  • jak jednoduše vyrobit reportáž – 1 hodina
  • možnosti spolupráce s Českou televizí – 1 hodina
  • zřízení vlastní webové stránky projektu – 1 hodina
NA OBJEDNÁVKU