Počítačová grafika a multimédia

1 800 

Není skladem

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na využití grafiky a multimédií ve vzdělávání. Účastníci se seznámí s tvorbou a zpracováním rastrové (bitmapové), vektorové i 3D grafiky a také s tvorbou a zpracováním videomateriálů. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, vše si účastníci také vyzkouší a procvičí na vysvětlovaných postupech a zadaných úkolech.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • rastrová (bitmapová) grafika, vektorová grafika, 3D grafika, video a animace
  (teoretický úvod) – 1 hodina
 • reklamní fotografie, fotomontáže, retuše pozvánka, reklamní leták, PF, obálka časopisu, obal na zboží, grafický návrh pro web (tvorba web layoutu) sazba a tisková příprava dokumentu – 2 hodiny
 • natáčení a zpracování videa, tvorba reportáží, světla, kamery a objekty scény, animace textů, klíčování, maskování, částicové systémy, práce s 3D objekty, modelování, vizualizace – 2 hodiny
 • praktická cvičení (samostatná tvorba vybraných úkolů z jednotlivých oblastí) – 3 hodiny

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé VOŠ
NA OBJEDNÁVKUi pro DVPP