Využití Microsoft Office 365

1 800 

Není skladem

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na představení online nástroje Microsoft Office 365 a praktické využití jeho vybraných aplikací pro zefektivnění vlastní práce a vzdělávání svých žáků. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, aby účastníci měli možnost seznámit se s novými a rozšířit si dosavadní znalosti a dovednosti. Tyto nabyté znalosti a dovednosti je následně možné využít prezenčním i distančním způsobem v praxi.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • Základní přehled služby Office 365 – přehled o tom, co nabízí – 0,5 hodina
 • Ukázka a procvičení aplikací Office Online – Word, Excel, PowerPoint, … – 1 hodina
 • Outlook – elektronická pošta, kalendář, seznam úkolů – 1 hodina
 • OneDrive – cloudové úložiště, sdílení dokumentů – 1 hodina
 • Teams – nástroj pro distanční i prezenční výuku – 2 hodiny
 • Forms – formuláře a kvízy (písemky, které se opravují samy) – 2 hodiny
 • Whiteboard – „bílá tabule“ a její možnosti v online i desktopové verzi – 0,5 hodina

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé VOŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení

Jsem člen celosvětového týmu pedagogů, kteří byli společností Microsoft vybráni jako odborníci Microsoft Innovative Educator Expert pro školní rok 2020–20212021–2022 a 2022–2023.

MIE Expert 2020/2021MIE Expert 2021/2022MIE Expert 2022/2023

NA OBJEDNÁVKUi pro DVPP