Využití Microsoft Office 365

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na představení online nástroje Microsoft Office 365 a praktické využití jeho vybraných aplikací pro zefektivnění vlastní práce a vzdělávání svých žáků. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, aby účastníci měli možnost seznámit se s novými a rozšířit si dosavadní znalosti a dovednosti. Tyto nabyté znalosti a dovednosti je následně možné využít prezenčním i distančním způsobem v praxi.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • Základní přehled služby Office 365 – přehled o tom, co nabízí – 0,5 hodina
  • Ukázka a procvičení aplikací Office Online – Word, Excel, PowerPoint, … – 1 hodina
  • Outlook – elektronická pošta, kalendář, seznam úkolů – 1 hodina
  • OneDrive – cloudové úložiště, sdílení dokumentů – 1 hodina
  • Teams – nástroj pro distanční i prezenční výuku – 2 hodiny
  • Forms – formuláře a kvízy (písemky, které se opravují samy) – 2 hodiny
  • Whiteboard – „bílá tabule“ a její možnosti v online i desktopové verzi – 0,5 hodina

 

Microsoft CopilotNA OBJEDNÁVKU