Umění překonat překážky a pracovat na sobě

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je inspirován osobní cestou překonávání neúspěchů a nabízí praktické rady a strategie pro osobní rozvoj a sebezlepšení. Toto školení se zaměřuje na osvojení technik pro sebepoznání, zvládání stresu, vytrvalost, emocionální inteligenci a motivaci. Cílem je povzbudit účastníky k překonání vlastních překážek a dosažení osobního a profesního úspěchu.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • sebepoznání a přijetí minulých neúspěchů – 1 hodina
  • reflexe a analýza minulých neúspěchů
  • přijetí minulých neúspěchů a učení se z nich
 • vytrvalost a odhodlání – 1 hodina
  • praktické strategie pro zvýšení vytrvalosti a odhodlání
  • inspirativní příběhy o překonání neúspěchu
 • emocionální inteligence a zvládání stresu – 1,5 hodiny
  • techniky pro zvládání emocí a stresu
  • význam emocionální inteligence při překonávání neúspěchů
 • zlepšení sebevědomí a sebeúcty – 1,5 hodiny
  • techniky pro zlepšení sebeúcty a sebedůvěry
  • překonání strachu z neúspěchu a kritiky
 • motivace a stanovení cílů – 1,5 hodiny
  • techniky pro zvýšení motivace
  • stanovení a sledování osobních cílů
 • mezilidské vztahy a komunikace – 1 hodina
  • techniky pro zlepšení komunikačních dovedností
  • budování silných a zdravých vztahů
 • závěrečné hodnocení a stanovení osobního rozvojového plánu – 1 hodina
  • reflexe dosažených poznatků
  • sestavení osobního plánu pro další osobní rozvoj
V PŘÍPRAVĚ