Vystupování a komunikace před publikem

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj sebevědomého a efektivního vystupování na veřejnosti a nabízí praktické nástroje pro trénink komunikace a prezentace. Účastníci se naučí, jak zlepšit své komunikační dovednosti, jak zvládat nervozitu během veřejných vystoupení a jak prezentovat své myšlenky s přesvědčivostí a jasností.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • základy efektivní komunikace – 1 hodina
  • komunikační modely a jejich aplikace
  • verbální a neverbální komunikace
 • struktura a plánování prezentace – 1 hodina
  • jak strukturovat prezentaci pro maximální efektivitu
  • jak připravit prezentaci podle cílové skupiny
 • sebevědomí při veřejném vystoupení – 1,5 hodiny
  • jak efektivně využívat hlas a neverbální komunikaci
   techniky pro zvládání strachu a nervozity
 • vytváření vizuálních materiálů – 2 hodiny
  • jak vytvářet efektivní vizuální materiály
  • jak používat vizuální materiály k posílení prezentace
 • interaktivní prezentace a zapojení publika – 1,5 hodiny
  • techniky pro zapojení publika
  • jak řešit otázky a námitky
 • zpětná vazba a sebereflexe – 1 hodina
  • jak efektivně přijímat a pracovat se zpětnou vazbou
  • sebereflexe a plánování dalšího rozvoje komunikace a prezentace
 • závěrečná prezentace a hodnocení – 1 hodina
  • prezentace účastníků na základě naučených technik
  • závěrečné hodnocení a plánování dalšího rozvoje
V PŘÍPRAVĚ