Jak si organizovat čas a zefektivnit činnosti

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

více informací → Funkční organizace času a zefektivnění činností

Vzdělávací program je zaměřen na osvojení si strategií a technik pro efektivní řízení času a zlepšení produktivity v každodenním životě i práci. Účastníci se seznámí s metodami plánování, prioritizace úkolů, delegování a zlepšení pracovních návyků, které jim pomohou zvládat stres a dosáhnout vyšší úrovně profesního i osobního úspěchu. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci a účastníci budou mít možnost prakticky aplikovat naučené techniky během školení.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • seznámení s principy řízení času a úvod do problematiky – 0,5 hodina
 • analýza vlastního využití času a identifikace „časových lupičů“ – 1 hodina
 • stanovení cílů a priorit – 1 hodina
  • SMART cíle
  • Eisenhowerova matice
 • plánování a rozvrhování času – 1,5 hodiny
  • denní, týdenní a měsíční plánování
  • technika Time Blocking
 • techniky zefektivnění práce – 1,5 hodiny
  • technika Pomodoro
  • využití aplikací a nástrojů pro správu času
 • delegování a komunikace – 1 hodina
  • jak efektivně delegovat úkoly
  • asertivní komunikace
 • prevence a řešení stresu – 0,75 hodina
  • techniky pro zvládání stresu
  • relaxace a odpočinek
 • závěrečné hodnocení a stanovení osobního akčního plánu – 0,75 hodina
NA OBJEDNÁVKU