Umělá inteligence (AI) & aplikace ve vzdělávání

Další zajímavé AI aplikace

 • Futurepedia – encyklopedie aplikací s AI
 • Ejaj – encyklopedie aplikací s AI

Další AI aplikace pro zpracování textu

 • Deeply – tvorba textů pomocí umělé inteligence
 • IBM Watson Language Translator – Služba pro překlad textu mezi různými jazyky. Dokáže přeložit text včetně frází a idiomatických výrazů.
 • SpaCy – Open-source knihovna pro zpracování přirozeného jazyka. Obsahuje nástroje pro tokenizaci, analýzu syntaxe, extrakci entit a mnoho dalšího.
 • NLTK – Natural Language Toolkit je open-source knihovna pro zpracování přirozeného jazyka. Obsahuje nástroje pro tokenizaci, analýzu syntaxe, extrakci entit a mnoho dalšího.

Další AI aplikace pro počítačovou grafiku

 • NVIDIA Canvas – Nástroj pro tvorbu digitálních kreseb a malby, který využívá technologii GAN (generative adversarial network) a umožňuje umělé inteligenci vytvářet realistické obrazy z hrubých náčrtků.
 • Artisto – Mobilní aplikace, která umožňuje aplikovat filtry a efekty na fotografie a videa pomocí umělé inteligence.

Další AI aplikace pro video

 • Adobe Sensei – Platforma pro umělou inteligenci, která je integrována do mnoha produktů Adobe, jako je například Photoshop nebo Illustrator. Nabízí nástroje pro automatické vylepšení obrazů, rozpoznávání objektů a mnoho dalšího.
 • Fireflies – automatizace psaní poznámek z videa
 • Pictory – editace videa s AI

Další AI aplikace pro audio

 • IBM Watson Speech to Text – Služba pro přepis řeči na text. Dokáže rozpoznat a přepsat řeč v různých jazycích, včetně angličtiny, španělštiny a němčiny.
 • OpenAI Jukebox – Platforma pro generování hudby pomocí umělé inteligence. Umí vytvářet nové písně v různých stylech a žánrech, včetně rocku, popu, klasické hudby a mnoho dalšího.

Další AI vývojářské nástroje

 • Durable – generování celého webu s obrázky
 • TensorFlow – Jedná se o otevřený software pro strojové učení, který je vyvinut společností Google. TensorFlow nabízí širokou škálu nástrojů pro vytváření a trénování modelů strojového učení.
 • PyTorch – Open-source platforma pro strojové učení, která je vyvinuta společností Facebook. PyTorch je známý svou snadnou použitelností a flexibilitou, což umožňuje vývojářům rychle vytvářet a testovat nové modely.
 • Scikit-learn – Open-source knihovna pro strojové učení, která nabízí mnoho nástrojů pro klasifikaci, regresi, shlukování a další úlohy strojového učení.
 • OpenCV – Open-source knihovna pro počítačové vidění, která nabízí nástroje pro detekci a rozpoznávání objektů, zpracování obrazu a mnoho dalšího.
 • Keras – Open-source knihovna pro strojové učení, která umožňuje snadné vytváření a trénování modelů. Keras je navržen tak, aby byl snadno použitelný pro začátečníky, ale zároveň nabízí i pokročilé funkce pro pokročilé vývojáře.

Další různé AI aplikace

 • Poised – komunikační kouč s umělou inteligencí, který vám pomůže mluvit sebejistě a jasně
 • Tl;dv – záznamník schůzek pro pochopení a prosazení potřeb vašich uživatelů
 • Jam – hlášení závad
 • Text Blaze – odstranění opakovaného psaní a chyb
 • Rationale – pomoc s přijímáním náročných rozhodnutí
 • Stockimg – generování obrázku, loga, …
 • Autodesigner – pomocí jednoduchého textu generování návrhů aplikací a webů
 • Compose – zkrácení doby psaní pomocí automatického doplňování
 • Blackbox – vytvoření k’du z otázky, extrahování kódu z videa, …
 • Postwise – tvorba poutavých příspěvků a tweetů
 • Codedamn – programování interaktivně
 • Validator – zpětná vazba k vašemu podnikatelskému nápadu