Základní práce s informačním systémem Bakaláři

1 800 

Není skladem

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na základní použití jednoho z nejrozšířenější informačních systémů pro školy v České republice – Bakaláři. Účastníci se seznámí s jeho základní obsluhou – naučí se systém používat tak, aby mohli jako učitelé nebo jako třídní učitelé vést nezbytnou agendu v rámci pracovních povinností ve škole. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si práci v systému sami vyzkouší a procvičí.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • nastavení a zadávání průběžné, čtvrtletní a pololetní klasifikace – 1 hodina
 • obsluha a vedení třídní knihy – 1 hodina
 • práce s plánem akcí – 1 hodina
 • komunikace prostřednictví Komens – 1 hodina
 • tvorba tematických plánů – 1 hodina
 • základní práce v evidenci – 1 hodina
 • webová aplikace (možnosti on-line) – 1 hodina
 • další rozšiřující moduly – 1 hodina

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • ředitelé škol a školských zařízení

Jsem certifikovaný konzultant a lektor informačního systému Bakaláři pro školy.

Informační systém Bakaláři
NA OBJEDNÁVKUi pro DVPP