Využití Google Workspace

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na představení online nástroje Google Workspace a praktické využití jeho vybraných aplikací pro zefektivnění vlastní práce a vzdělávání svých žáků. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, aby účastníci měli možnost seznámit se s novými a rozšířit si dosavadní znalosti a dovednosti. Tyto nabyté znalosti a dovednosti je následně možné využít prezenčním i distančním způsobem v praxi.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • Základní přehled služby Google Workspace – přehled o tom, co nabízí – 0,5 hodina
  • Ukázka a procvičení aplikací – Dokumenty, Tabulky, Prezentace, … – 1 hodina
  • Gmail, Kalendář, Keep – elektronická pošta, kalendář, seznam úkolů – 1 hodina
  • Disk – cloudové úložiště, sdílení dokumentů – 1 hodina
  • Učebna, Meet – nástroje pro distanční i prezenční výuku – 2 hodiny
  • Formuláře – formuláře a kvízy (písemky, které se opravují samy) – 2 hodiny
  • Jamboard – virtuální „mazací tabule“ a její možnosti – 0,5 hodina
NA OBJEDNÁVKU