Základní práce s informačním systémem EduPage

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na základní použití informačních systému EduPage. Účastníci se seznámí s jeho základní obsluhou – naučí se systém používat tak, aby mohli jako učitelé nebo jako třídní učitelé vést nezbytnou agendu v rámci pracovních povinností ve škole. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si práci v systému sami vyzkouší a procvičí.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • nastavení a zadávání průběžné, čtvrtletní a pololetní klasifikace – 1 hodina
  • obsluha a vedení třídní knihy – 1 hodina
  • práce s plánem akcí – 1 hodina
  • komunikace s kolegy, žáky a rodiči – 1 hodina
  • tvorba tematických plánů – 1 hodina
  • základní práce v agendě – 1 hodina
  • tvorba a vyhodnocování testů – 1 hodina
  • další možnosti aplikace – 1 hodina
NA OBJEDNÁVKU