Využití e-learningového systému Moodle

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na základní použití jednoho z nejrozšířenější e-learningových systémů Moodle. Účastníci se seznámí s jeho základní obsluhou – naučí se systém používat tak, aby jej mohli jako učitelé využít pro podporu vzdělávání svých žáků. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si práci v systému sami vyzkouší.

Rozvržení vzdělávacího programu:

  • vytváření kurzů a jejich konfigurace – 1 hodina
  • vkládání studijních materiálů – 1 hodina
  • odevzdávání úkolů – 1 hodina
  • realizace testů – 2 hodiny
  • tvorba anket – 1 hodina
  • statistiky a přehledy – 1 hodina
  • správa uživatelů – 1 hodina
NA OBJEDNÁVKU