Jak na zpracování tabulek nejen v Microsoft Excel

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na zpracování tabulek nejen v programu Microsoft Excel. Účastníci se seznámí od začátku se základními i pokročilejšími možnostmi, především pak se správným postupem při zpracování tabulek od základního nastavení, přes formátování a nastavení vlastností buňky, vzorce a funkce až po třídění a filtrování a zpracování rozsáhlých dat pomocí kontingenční tabulky. Na závěr se pak seznámí ještě s dalšími nástroji pro tvorbu a zpracování tabulek. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si vše vyzkouší a procvičí na zadaných příkladech.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • základy zpracování tabulek – 1 hodina
 • formátování a nastavení vlastností buňky – 1 hodina
 • vzorce a funkce – 1 hodina
 • podmíněné formátování – 1 hodina
 • třídění a filtrování – 1 hodina
 • kontingenční tabulky – 1 hodina
 • grafy – 1 hodina
 • další nástroje pro zpracování tabulek – 1 hodina
  • Excel on-line
  • Google tabulky
  • LibreOffice
Microsoft CopilotNA OBJEDNÁVKU