Jak na moderní prezentace nejen v Microsoft PowerPoint

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu a realizaci prezentací nejen v programu Microsoft PowerPoint. Účastníci se seznámí od začátku se základními i pokročilejšími možnostmi, především pak se správným postupem při přípravě a realizaci prezentace od základního nastavení, přes grafické a obsahové zpracování, nejrůznější pokročilé postupy až po samotné uskutečnění prezentace. Na závěr se pak seznámí ještě s dalšími nástroji pro tvorbu a zpracování prezentací. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si vše vyzkouší a procvičí na zadaných příkladech.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • základy přípravy a realizace prezentace – 1 hodina
  • jak na grafickou část prezentace
  • jak na obsahovou část prezentace
  • jak na prezentační část prezentace
 • Microsoft PowerPoint jak jej neznáme – 2 hodiny
  • šablony a vlastní motivy
  • laserové ukazovátko
  • zobrazení a rozvržení snímků
  • přechody a animace
  • 3D a morphing
  • jak si prezentaci včetně prezentováním natočit
 • další nástroje pro tvorbu prezentací – 5 hodin
  • PowerPoint on-line
  • Google prezentace
  • canva.com
  • prezi.com
  • genial.ly
  • mentimeter.com

 

Microsoft CopilotNA OBJEDNÁVKU