Jak na tvorbu dokumentů nejen v Microsoft Word

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na tvorbu dokumentů nejen v programu Microsoft Word. Účastníci se seznámí od začátku se základními i pokročilejšími možnostmi, především pak se správným postupem při vytváření dokumentů od základního nastavení, přes volbu vhodného písma, typografii, formátovaní až po využití stylů, automatické generování obsahu a hromadnou korespondenci. Na závěr se pak seznámí ještě s dalšími nástroji pro tvorbu a zpracování dokumentů. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si vše vyzkouší a procvičí na zadaných příkladech.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • základy tvorby dokumentu – 1 hodina
 • volba vhodného písma – 0,5 hodina
 • typografická pravidla – 1 hodina
 • základní obsluha a nástroje Microsoft Word – 0,5 hodina
 • formátování textů, nastavení dokumentu – 0,5 hodina
 • použití stylů pro tvorbu rozsáhlých dokumentů – 1 hodina
 • automatické generování obsahu – 0,5 hodina
 • použitá literatura a citace – 1 hodina
 • hromadná korespondence – 1 hodina
 • další nástroje pro tvorbu dokumentů – 1 hodina
  • Word on-line
  • Google dokumenty
  • LibreOffice

 

Microsoft CopilotNA OBJEDNÁVKU