Jak na tvorbu dokumentů nejen v Microsoft Word

1 800 

Není skladem

Popis

Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Vzdělávací program je zaměřen na tvorbu dokumentů nejen v programu Microsoft Word. Účastníci se seznámí od začátku se základními i pokročilejšími možnostmi, především pak se správným postupem při vytváření dokumentů od základního nastavení, přes volbu vhodného písma, typografii, formátovaní až po využití stylů, automatické generování obsahu a hromadnou korespondenci. Na závěr se pak seznámí ještě s dalšími nástroji pro tvorbu a zpracování dokumentů. Vzdělávací program probíhá interaktivně, je přizpůsoben časové dotaci, účastníci si vše vyzkouší a procvičí na zadaných příkladech.

Rozvržení vzdělávacího programu:

 • základy tvorby dokumentu – 1 hodina
 • volba vhodného písma – 0,5 hodina
 • typografická pravidla – 1 hodina
 • základní obsluha a nástroje Microsoft Word – 0,5 hodina
 • formátování textů, nastavení dokumentu – 0,5 hodina
 • použití stylů pro tvorbu rozsáhlých dokumentů – 1 hodina
 • automatické generování obsahu – 0,5 hodina
 • použitá literatura a citace – 1 hodina
 • hromadná korespondence – 1 hodina
 • další nástroje pro tvorbu dokumentů – 1 hodina
  • Word on-line
  • Google dokumenty
  • LibreOffice

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod číslem jednacím:

Osvědčení lze vystavit pouze v případě realizace vzdělávacího programu prezenční formou.

Cílová skupina u pedagogických pracovníků v rámci akreditace MŠMT v systému DVPP:

 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé VOŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení

Jsem člen celosvětového týmu pedagogů, kteří byli společností Microsoft vybráni jako odborníci Microsoft Innovative Educator Expert pro školní rok 2020–20212021–2022 a 2022–2023.

MIE Expert 2020/2021MIE Expert 2021/2022MIE Expert 2022/2023

NA OBJEDNÁVKUi pro DVPP